Wykorzystanie wczesnośredniowiecznych grodzisk na terenach południowo-wschodnich województw ukraińskich dla budownictwa zamkowego w ciągu XV–XVI w. (2001)

Wykorzystanie wczesnośredniowiecznych grodzisk na terenach południowo-wschodnich województw ukraińskich dla budownictwa zamkowego w ciągu XV–XVI w. (2001)
Мальченко О.
польська

Oleg Malczenko, Wykorzystanie wczesnośredniowiecznych grodzisk na terenach południowo-wschodnich województw ukraińskich dla budownictwa zamkowego w ciągu XV–XVI w. Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku: materiały XIX Seminarium Mediewistycznego. Pod red. Jacka Wiesiołowskiego. Poznań. 2001. S. 69–73.