Нидерландская кованая пушка XV в. из Центрального музея Тавриды

Нидерландская кованая пушка XV в. из Центрального музея Тавриды
Мальченко О. Є.
,
російська

Мальченко О. Нидерландская кованая пушка XV в. из Центрального музея Тавриды. Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / упор. Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; Національний військово-історичний музей. Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2014. С. 115–128.

Стаття присвячена атрибуції кованої гармати XV ст. з Центрального музею Тавриди (м. Симферополь). Автор характеризує морфологію цього типу гармат, досліджує основні, найбільш важливі ознаки за аналогією з добре відомими гарматами у європейських музеях. Приділено увагу єдиному декоративному елементу – армуючому кільцю, виконаному у вигляді відкованої спіралі. Реконструкція маркування на стволі дозволила отримати зображення марки, що збігається з традиційним нідерландським маркуванням виробничого ареалу Нижніх Земель. Показники фізичних параметрів ствола та його вага дозволяють віднести гармату до типів європейських фуглеров (1470–80-х рр., Нідерланди). У статті також підкреслюється значення підводної археології у дослідженні середньовічної артилерії.
Ключові слова: історична артилерія, бургундська артилерія, Крим, Чорне море, ковані гармати, виробниче маркування, музейна колекція.