Український степовий кордон в середині XVI століття (спогади барського старости Бернарда Претвича)

Український степовий кордон в середині XVI століття (спогади барського старости Бернарда Претвича)
Український степовий кордон в середині XVI століття (спогади барського старости Бернарда Претвича)
Мальченко О.
українська, польська

У виданні публікується доповідна записка барського стрости Бернарда Претвича, подана королю Сигізмунду Августу в 1550 р. у вигляді спогадів. Дана пам'ятка є важливим історичним джерелом, яке проливає світло на історію України середини XVI ст., історію оборони степового порубіжжя від татарських набігів, а також на особистість самого автора записки - відомого захисника українських земель.

966-7089-46-0